Danguard Security ApS i Likvidation da selskabets direktør er afgået ved døden

I henhold til generalforsamlingsbeslutning af den 18.04.2012 er selskabet trådt i frivillig likvidation.

Som likvidator er antaget advokat Jens Iversen, Advodan Slagelse, Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

Selskabet har drevet vagttjeneste, installation og servicering af alarm- og videoovervågningsanlægning indtil den 16.11.2011 , hvor selskabets ejer og direktør, Knud Westergaard, afgik ved døden.