Københavns Brandvæsen vil overtage kommunens sikringsopgaver

Brugervurdering: / 0
DårligBedst 

Fremover skal alle de områder, hvor Københavns Kommune sikrer sig mod skader, måske samles hos Københavns Brandvæsen.

I den kommende tid skal brandvæsenet og kommunens effektiviserings-arbejdsgruppe undersøge muligheden for, at risikostyring og sikringsområdet, herunder rådgivning og overvågning, kan forankres i Københavns Brandvæsen, således at brandvæsenet skal løse alle kommunens opgaver inden for beredskab og sikkerhed. 

Det drejer sig om beredskabsplanlægning, rådgivning om tryghed og sikkerhed. rådgivning om installation og drift af tyverialarmer, brandalarmer og videoovervågningsudstyr, kontrolcentral til overvågning af tyverialarmer, videoovervågning, tekniske alarmer, overvågning af kommunens bygninger til bl.a. forebyggelse af skader (vandmålere, elevatorer, toiletter mv.), administration og service af kommunens nøglebokse, vægtertjeneste på tværs af kommunen, herunder rundering i bygninger og lukkebesøg osv.

I første omgang skal det analyseres, hvilke effektiviseringer, som kan opnås, og hvilke investeringer, det vil kræve.

Kilde: Beredskabsinfo.dk