Get Adobe Flash player

Ophør af medlemsskab i Sikkerhedsbranchen

Sikkerhedsbranchens bestyrelse har behandlet en klage fra Dan Group Alarm Skive A/S over, at Pro-Aktiv I/S, Skive, har handlet retsstridigt, tilsidesat god professionel skik og har handlet i klar strid med foreningens etiske regler. Forholdet bør efter klagers opfattelse have konsekvenser for Pro-Aktiv I/S fortsatte medlemskab af foreningen.

Læs mere i forummet og deltag i debatten som medlem af vagtselskaber.info