Get Adobe Flash player

Vagter skal bære synlig legitimation

Vagter skal til at bære synligt legitimationskort, så de kan identificeres, men det behøver kun være på fornavn. Vagter har hele tiden skullet have et legitimationskort, men det var nok at have det i lommen. Det ændres med den ny vagtlovsbekendtgørelse, som netop har været i høring. Den fastslår, at kortet skal bæres synligt.

 

 Kortet er forsynet med firmanavn og navn og foto af kortindehaveren, men det kan godt være, at den borger, der kigger på kortet, ikke får mere end vagtens fornavn. Kort før bekendtgørelsen blev udsendt i høring, blev betænkningens ordlyd rettet til, at vagtens navn ikke behøver være synligt. Hvis ”ganske særlige grunde taler herfor,” kan politidirektøren endda tillade, at en vagt på en bestemt opgave ikke bærer legitimationskortet synligt, men som hidtil blot skal fremvise det på forlangende af politiet.

- Det er en sjov dobbelthed, at man åbner med den ene hånd og lukker igen med den anden, men baggrunden er de sidste ti års udvikling i samfundet, siger informationschef i Sikke´rhesBranchen Helge Kierkegaard.

- Der er steder i de store byer, hvor en politibil aldrig kører alene ind, men altid har en ekstra bil med for at kunne passe på køretøjerne, og hvor en vagtbil med ordet ”vagt” påmalet med store bogstaver opfattes som en vild provokation. Derfor vil man se vagtkort med tape forneden over efternavnet eller brug af kortholdere, der sørger for, at efternavnet er dækket.

Nyt legitimationskort
Chefkonsulent Sandra Flatau, SikkerhedsBranchen supplerer:
– Når det sidste kan lade sig gøre, er det fordi vagtbranchen skal have nye kort af samme form og størrelse som de nye kørekort. Ifølge Rigspolitiet bliver det også inden sommer muligt for vagtvirksomhederne at bestille legitimationskort til deres medarbejdere over internettet og betale med Dankort eller lignende med det samme, som man kender fra anden handel på nettet. Prisen på 300 kr. bliver der ikke rørt ved. Formålet er naturligvis at nedbringe ventetiden på legitimationskortene. Noget som vi har kæmpet for i årevis.

På første udgave af kortet stod efternavnet på vagten midtpå. Da det blev præsenteret på et møde mellem Rigspolitiet og SikkerhedsBranchens eksperter lød der næsten et kollektivt gisp, og så ændrede Rigspolitiet på designet, så kortholderens efternavn kom nederst, så det kan dækkes af holderen.

Med kravet om at bære kortet synligt, så kortindehaveren kan identificeres – firmanavn og fornavn vil normalt være nok – bliver reglerne meget strammere for vagtbranchen end for politiet. Den enkelte politimand på tjeneste kan ikke identificeres. Set fra politimandens side er forklaringen den fornuftige, at en utilfreds borger ikke uden videre kan finde frem til politimandens privatbopæl og måske sige lidt for håndfast ”tak for sidst.” Set fra borgerens side mener nogle, det er forkert, at den enkelte politimand på tjeneste ikke er let at identificere. Især fra den politiske venstrefløj er der krav om, at det skal kunne lade sig gøre, og uden at vagtens synlige legitimationskort er tænkt som en test for er tilsvarende krav til politiet, kan bestemmelsen godt komme til at fungere som sådan.

Godkendt
En af grundene til, at vagtkortet skal bæres synligt, er at borgerne skal kunne se, at de står over for en uddannet og godkendt vagt. Vagter har uniformer, som skal opfylde nogle retningslinjer fra Rigspolitiet, men vagter er ikke ensartet uniformeret som politiet. Derfor skal kortet fortælle, at vagten er godkendt af Rigspolitiet.

Det synlige vagtkort er den mest synlige ændring i den ny vagtlovsbekendtgørelse. Der sker mindre stramninger af bestemmelserne for både vagten og virksomheden, men ellers er det mest bemærkelsesværdige ved den ny vagtbekendtgørelse det, der ikke er med, nemlig hele uddannelsesdelen.