Get Adobe Flash player

Justitsminister strammer vagtbekendtgørelsen op.

Justitsminister Morten Bødskov strammer vagtbekendtgørelsen op.

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning har fra Justitsminister Morten Bødskov modta­get meddelelse om, at han ikke på nuværende tidspunkt vil tage initiativ til at udvide vagtvirksomhedslovens anvendelsesområde, til at omfatte virksomheders og myndigheders egne vagter.

Det vil sige vagter der er blandt andet er ansat indenfor staten og i kommunerne, og ikke udfører vagtydelser til andre end til for eksempel den kommune, hvor vagten er ansat i.

Justitsminister Morten Bødskovs tilbagemelding var helt forudsigelig, da Kommunernes Landsforening har kæmpet imod, at deres ansatte skulle have den samme lovpligtige uddannelse som ansatte i vagtselskaber.

Justitsminister Morten Bødskov har nu givet tilsagn om, at de fleste andre elementer som Vagt- og Sikker­hedsfunktionærernes Landssammenslutning har foreslået nu bliver implementeret i bekendtgørelsen.

Det drejer sig blandt andet om indsendelse af den såkaldte udvidede serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs­styrelsen, samt vort krav om en årlig indberetning til politiet om vagtvirksomhedens forhold, hvilket indebæ­rer en langt strengere kontrol af vagtvirksomhederne fra myndighedernes side.